Ανατομικά στρώματα Κλινοστρώμ… και κοιμηθείτε σαν πουλάκι!

Ο ύπνος καταλαμβάνει περίπου το ένα τρίτο του συνολικού χρόνου ζωής μας κι αυτό συμβαίνει διότι είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού μας. Με τον όρο καλό ύπνο, εννοούμε τον ύπνο που καλύπτει μία ικανοποιητική χρονική επάρκεια ( περίπου 6-8 ώρες ), αλλά και τον ύπνο που δίνει έμφαση στην ποιότητα, χωρίς αφυπνίσεις…